obr obr obr obr obr obr obr obr obr

PSYCHOTERAPIE, KINEZIOTERAPIE, LÉČBA BOLESTI, REHABILITACE


Zařízení zabezpečující komplexní péči o pacienty, kteří jsou v určité nepohodě svého těla a mysli. Jedná se o péči psychosomatickou, kde hlavní myšlenka je v jednotnosti člověka, duševní a tělesné neoddělující. Využívá techniky klasické rehabilitační péče, tělové léčby východní medicíny v kombinaci s psychoterapeutickou intervencí orientovanou do oblasti fenomenologie /nauka o jevu/.

Zdraví je velice zajímavý fenomén – jev, dle starých Řeků je chápáno jako isonomia-situace, kdy vše v těle pracuje pod jedním zákonem. Je možno ale také říci, že zdraví je rovnováhou mezi člověkem, ostatními lidmi-společností a vesmírem. Na tomto tvrzení jsou vybudovány teorie celostní medicíny. V běžném životě každého člověka to znamená, že držet vlastní bytost v určitém řádu znamená být zdravý. Nemoc je stav, kdy člověk se necítí být zdráv, jistým způsobem nemůže vstupovat do konkrétních situací v životě otevřeně a svobodně a tudíž vázne jeho přirozený pohyb „po jeho svobodné cestě“. Tělo není věc, má vlastní způsob rozumění, vnímání, má vlastní paměť, a je-li nemocné, nelze k němu přistupovat jako k nefungujícímu stroji, který je nutno opravit s cílem, aby fungoval jako dříve. Duševní a tělesné nelze v léčbě oddělovat, duševní pochody ovlivňují tělesné, mysl má formující účinek, není viditelná ani uchopitelná, své projevy má však v reakcích a chování člověka. Respektování obtíží, které pacient pociťuje bez objektivního nálezu na špičkových přístrojích, přináší nový pohled a tím i více možností terapeutických. Na pracoviště tohoto typu přicházení pacienti, kteří již prošli určitým procesem léčení, obtíže však přetrvávají dál a je pro ně velice obtížné se smířit se situací své zdravotní nepohody. Jaká je hlavní jinakost v léčebném procesu?

S plnou platností všech tvrzení o zdraví a nemoci /klasické medicínské postupy/ je zde ozřejmena i individuální, neopakovatelná existence člověka, který s obtíží přichází a léčba probíhá v rovině těla i mysli.

Pacienti přicházejí po objednání, buď na doporučení lékaře, což není podmínkou, nebo bez doporučení – na vlastní přání.

Dosud získané závěry vyšetření a zprávy lékařů je dobré vzít na první konzultaci, po dohodě s pacientem je možno kontaktovat ošetřujícího lékaře a potřebné s ním konzultovat osobně.

Zařízení nemá smluvní vztah s žádnou zdravotní pojišťovnou, léčba je plně hrazena pacientem – viz ceník úkonů.