obr obr obr obr obr obr obr obr obr

SU-JOK


Léčba metodou SU-JOK je založena na základě systému podobnosti. Jedná se o léčebnou metodu s vysokou účinností. Místem působení jsou ruce a nohy, zde jsou místa, odpovídající všem orgánům a částem těla člověka. Technika využívá možnost obnovení aretace – rovnováhy, která je nemocí porušena a člověk se nachází ve stavu dysaretace – nerovnováhy, což je vnímáno jako bolest a obtíž.

Výhodou techniky, využívající akupunkturní pomůcky /jehly. magnety, mikromoxy, ušní svíce, hvězdičky, kroužky aj./ je vysoká účinnost, bezpečnost aplikace a široké možnosti použití u různých typů potíží člověka působící v rovině strukturální /tělo/ i nestrukturální /mysl/. Pacient není vystaven riziku poškození, nepříjemným vedlejším účinkům a metoda je velice vhodná v kombinaci s klasickou rehabilitační péčí.