obr obr obr obr obr obr obr obr obr
helena
Titul, jméno, příjmení: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Datum a místo narození: 7. 5. 1959 v Turnově

Vzdělání:

1974-78 SZŠ Turnov, maturitní zkouška
1982-83 IDVPZ v Brně, specializace operační obory
1983-84 IDVPZ v Brně, specializace ARO a JIP
1985-86 Sociálně právní akademie NV v Hradci Králové
1993-96 Výkony v myoskeletární medicíně, Společnost J.E.P.
1994-96 VŠO Praha, Alšovo nábřeží, obor fyzioterapie
1996-97 IDVPZ v Brně, atestační studium LTV a vyšetřovací techniky
1996-01 FTVS UK Praha, orientace na tělesné postižení a etopedii
2002 FTVS UK Praha, státní rigorózní zkouška,
filosofie a psychologie, rigorózní práce
se zaměřením na problematiku epimelei a tělesnění
2002-05 Pražská psychoterapeutická fakulta,
závěrečná práce: pohled na nemoc a daseinsanalýza
2007 PedF UK Praha, katedra filosofie,
doktorské studium, disertační práce
zaměřena na problematiku fenomenologie nemoci

Praxe:

1990 Preciosa - rehabilitace, nestátní zdravotnické oddělení
1996 Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch
1998 - doposud Privátní praxe - psychoterapie, kinezioterapie a léčba bolesti
2009 - doposud TU Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,
Katedra sociálních studií

Specializační výcviky:

Forum Vitalis: Body Work - práce s tělem dle Dr. Schmitta.

Reflexologie

Mezinárodní asociace akupunktury su-jok: Akupunktura SU-JOK v systému ruka-noha.

Česká grafologická společnost: grafologie.

Mezinárodní asociace klinické homeopatie, Boiron.cz: Homeopatie.

Rodinné konstelace, hermeneutika osobního příběhu.

Live koučink s prvky NLP.

Supervize.