-Nejste si jisti, jak se vypořádat se situací, v které se nyní nacházíte?
-Nemáte příležitost nebo možnost odborné pomoci v blízkosti bydliště?
-Je pro Vás obtížné o své situaci hovořit "tváří tvář"?

Psychologické poradenství a osobní rozvoj e-mailem je služba určená pro každého, kdo chce řešit situaci momentálnosti svého života s nezávislým specialistou.
Cílem je orientace na situace a komplexní přistup zaměřený na řešení a změnu.

Zaručena diskrétnost - důvěrnost, ochrana osobních dat, nestrannost a nezávislost, respekt a úcta k individualitě klienta, práce v jeho prospěch, návaznost na jiné obory- oblasti, než psychologie ( medicina, speciální pedagogika, sociální problematika, aj).
Zaměřenost do oblasti osobní, vztahové, rodinné, existenční nebo sociální krize.

Pro dospělé:
-stabilizace situace, snížení krize
-pomoc v orientaci v dané situaci
-podpora v obtížné situaci a možnosti řešení (úmrtí, rozchody, rozvody, ztráta zaměstnání, separační potíže - dospělé děti)
-partnerské potíže, rozpady vztahů, rozpad rodiny a s tím související potíže
-aktivizace v hledání vlastních způsobů řešení a zapojení zdrojů v blízkém okolí

Pro děti a dospívající:
-neporozumění si s vrstevníky nebo rodiči
-problémy ve škole nebo s kamarády
-šikana, násilí
-trápení smutkem nebo strachem
-potřeba si popovídat o něčem, co nelze říci někomu blízkému

Cena odpovědi je 250Kč

Zeptejte se paní doktorky: